Personel İşleri Süreçleri

Öğrenci Disiplin Soruşturması

Download
PDF, 476,38 KB

Öğrenci İşleri Süreçleri

Öğrenci Disiplin Soruşturması

Download
PDF, 476,38 KB



Maaş İşleri Süreçleri

Öğrenci Disiplin Soruşturması

Download
PDF, 476,38 KB



Satın Alma Süreçleri

Öğrenci Disiplin Soruşturması

Download
PDF, 476,38 KB



Taşınır İşlem (Ayniyat) Süreçleri

Öğrenci Disiplin Soruşturması

Download
PDF, 476,38 KB



Yazı İşleri Süreçleri

Öğrenci Disiplin Soruşturması

Download
PDF, 476,38 KB



Enformasyon ve Stratejik Planlama Süreçleri

Öğrenci Disiplin Soruşturması

Download
PDF, 476,38 KB