Personel İşleri Süreçleri

SEK 08-01-02-02-04 Taşınır Yılsonu Sayımı

Download
PDF, 228,94 KB

Öğrenci İşleri Süreçleri

SEK 08-01-02-02-04 Taşınır Yılsonu Sayımı

Download
PDF, 228,94 KBMaaş İşleri Süreçleri

SEK 08-01-02-02-04 Taşınır Yılsonu Sayımı

Download
PDF, 228,94 KBSatın Alma Süreçleri

SEK 08-01-02-02-04 Taşınır Yılsonu Sayımı

Download
PDF, 228,94 KBTaşınır İşlem (Ayniyat) Süreçleri

SEK 08-01-02-02-04 Taşınır Yılsonu Sayımı

Download
PDF, 228,94 KBYazı İşleri Süreçleri

SEK 08-01-02-02-04 Taşınır Yılsonu Sayımı

Download
PDF, 228,94 KBEnformasyon ve Stratejik Planlama Süreçleri

SEK 08-01-02-02-04 Taşınır Yılsonu Sayımı

Download
PDF, 228,94 KB