Elektrik Mühendisliği

  • Elektrik Enerjisi Üretim-İletim ve Dağıtım Sistemleri

  • Akıllı Şebekeler

  • Elektrik Makinaları

  • Elektrikli Sürücü Sistemleri Tasarımı ve Kontrolu


Elektronik Mühendisliği

  • Analog ve Sayısal Devre Tasarımı (RF Devre Tasarımı, VLSI Tasarım, Akım Modlu Tasarım, Karışık Modlu Devre Tasarımı)

  • MEMS ve Nano-elektronik Uygulamaları (Algılayıcılar, Nano-elektronik Dizileri, Kuantum Hesaplama )

  • Sistem, Devre ve Eleman Modelleme

  • Graf Teorisi

  • Duyarlık ve Hata Analizi

  • Doğrusal Olmayan Dinamik Sistemler

  • Sistem Kuramı

  • Bilişsel Bilimler ve Bilişsel Süreçlerin Modellenmesi

  • Yapay Sinir Ağları ve Dinamik Ağlar

  • Akustik Fiberler

  • Akustik İşaret İşleme

  • Optimizasyon

  • Petri Ağları ve Uygulamaları

  • Gömülü Sistemler ve Uygulamaları (Biyometri, Görüntü İşleme, Kriptografi, Robotik)


Telekomünikasyon Mühendisliği

  • Sayısal/Analog İletişim Kuramı, Kanal ve Kaynak Modelleme, Kodlama

  • Sayısal İşaret İşleme

  • Mikrodalga Devre ve Sistemleri

  • Telsiz İletişim

  • Elektromagnetik Saçılım Problemleri ve Görüntüleme

  • Video, Görüntü, Ses İşleme, Tanılama ve Sınıflandırma

  • Uydu ve Optik İletişim Sistemleri

  • Anten Tasarımı ve Uygulamaları, Elektromagnetik Uyumluluk


Uydu Haberleşmesi ve Uzaktan Algılama

  • Uydu Haberleşmesi

  • Uzaktan Algılama

  • Coğrafi Bilgi Sistemleri

  • İşaret ve Görüntü İşleme


Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği

  • Kontrol ve Sistem Teorisi

  • Modelleme, Simülasyon ve Sistem Belirleme

  • Endüstriyel Otomasyon ve Robotik

  • Proses Kontrol, Ölçme ve Enstrümantasyon

  • Hareket Kontrol Sistemleri (Servo Sistemler, Elektrikli Ulaşım Sistemleri vb..)

  • Sürücü Sistemler (Elektrik, Elektronik, Pnömatik ve Hidrolik)

  • Akıllı Sistemler (Fuzzy Kontrol, Yapay Sinir Ağları ve Genetik Algoritmalar vb..)

  • Endüstriyel Veri İletişim Sistemleri

  • Bilgisayar Tabanlı Gerçek Zaman Kontrol Sistemleri (PC, DSP, PLC, mC, vb)


Mekatronik Mühendisliği

  • İnsansız Kara Taşıtları

  • Hibrit Araçları

  • İnsansız Hava Araçları (Helikopter, Uçak ve Zeplin)

  • Elektrikli Minibüs

  • Otomotiv Mekatroniği

  • İnsansı Robot

  • Futbol Oynayan Robot

  • Görüntü İşleme

  • Hareket Denetimi ve Uygulamaları

  • Hızlı Kontrolcü Prototiplendirme

  • Donanım İçeren Simülasyonlar ve Simülatörler

  • Mikro ve Nano Boyutta Manipülasyon ve Kontrol, Ufak Ölçekli Robotik

  • Sensör & Eyleyici Tasarımı

  • MEMS

  • Triboloji

  • Yapay Sinir Ağı—Bulanık Mantık Öğrenme Algoritmaları


Raylı Sistemler Mühendisliği

  • Demiryolu Sistemlerinin Planlaması

  • Operasyon ve Bakım

  • Altyapı Planlama ve Tasarım

  • Onboard Tasarım ve Optimizasyon

  • Sinyalizasyon ve Elektrifikasyon

  • Kaynak Yönetimi