Elektrik Mühendisliği

 • Elektrik Enerjisi Üretim-İletim ve Dağıtım Sistemleri

 • Akıllı Şebekeler

 • Elektrik Makinaları

 • Elektrikli Sürücü Sistemleri Tasarımı ve Kontrolu


Elektronik Mühendisliği

 • Analog ve Sayısal Devre Tasarımı (RF Devre Tasarımı, VLSI Tasarım, Akım Modlu Tasarım, Karışık Modlu Devre Tasarımı)

 • MEMS ve Nano-elektronik Uygulamaları (Algılayıcılar, Nano-elektronik Dizileri, Kuantum Hesaplama )

 • Sistem, Devre ve Eleman Modelleme

 • Graf Teorisi

 • Duyarlık ve Hata Analizi

 • Doğrusal Olmayan Dinamik Sistemler

 • Sistem Kuramı

 • Bilişsel Bilimler ve Bilişsel Süreçlerin Modellenmesi

 • Yapay Sinir Ağları ve Dinamik Ağlar

 • Akustik Fiberler

 • Akustik İşaret İşleme

 • Optimizasyon

 • Petri Ağları ve Uygulamaları

 • Gömülü Sistemler ve Uygulamaları (Biyometri, Görüntü İşleme, Kriptografi, Robotik)


Telekomünikasyon Mühendisliği

 • Sayısal/Analog İletişim Kuramı, Kanal ve Kaynak Modelleme, Kodlama

 • Sayısal İşaret İşleme

 • Mikrodalga Devre ve Sistemleri

 • Telsiz İletişim

 • Elektromagnetik Saçılım Problemleri ve Görüntüleme

 • Video, Görüntü, Ses İşleme, Tanılama ve Sınıflandırma

 • Uydu ve Optik İletişim Sistemleri

 • Anten Tasarımı ve Uygulamaları, Elektromagnetik Uyumluluk


Uydu Haberleşmesi ve Uzaktan Algılama

 • Uydu Haberleşmesi

 • Uzaktan Algılama

 • Coğrafi Bilgi Sistemleri

 • İşaret ve Görüntü İşleme


Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği

 • Kontrol ve Sistem Teorisi

 • Modelleme, Simülasyon ve Sistem Belirleme

 • Endüstriyel Otomasyon ve Robotik

 • Proses Kontrol, Ölçme ve Enstrümantasyon

 • Hareket Kontrol Sistemleri (Servo Sistemler, Elektrikli Ulaşım Sistemleri vb..)

 • Sürücü Sistemler (Elektrik, Elektronik, Pnömatik ve Hidrolik)

 • Akıllı Sistemler (Fuzzy Kontrol, Yapay Sinir Ağları ve Genetik Algoritmalar vb..)

 • Endüstriyel Veri İletişim Sistemleri

 • Bilgisayar Tabanlı Gerçek Zaman Kontrol Sistemleri (PC, DSP, PLC, mC, vb)


Mekatronik Mühendisliği

 • İnsansız Kara Taşıtları

 • Hibrit Araçları

 • İnsansız Hava Araçları (Helikopter, Uçak ve Zeplin)

 • Elektrikli Minibüs

 • Otomotiv Mekatroniği

 • İnsansı Robot

 • Futbol Oynayan Robot

 • Görüntü İşleme

 • Hareket Denetimi ve Uygulamaları

 • Hızlı Kontrolcü Prototiplendirme

 • Donanım İçeren Simülasyonlar ve Simülatörler

 • Mikro ve Nano Boyutta Manipülasyon ve Kontrol, Ufak Ölçekli Robotik

 • Sensör & Eyleyici Tasarımı

 • MEMS

 • Triboloji

 • Yapay Sinir Ağı—Bulanık Mantık Öğrenme Algoritmaları


Raylı Sistemler Mühendisliği

 • Demiryolu Sistemlerinin Planlaması

 • Operasyon ve Bakım

 • Altyapı Planlama ve Tasarım

 • Onboard Tasarım ve Optimizasyon

 • Sinyalizasyon ve Elektrifikasyon

 • Kaynak Yönetimi