Yüksek Mühendis Mektebi'nin 1944 yılında, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) adını almasından sonra, fakültemiz İTÜ bünyesinde 70. Yılında olmasına rağmen, 1934 yılının kuruluşa esas alınması ve özellikle 1984 yılının fakültemizin 50. Yılı olarak kabul edilmesi sebebiyle, bu yıl fakültemizin 80. Yılını kutlamakta bulunuyoruz.

Fakültemiz geçmişte ülkemizde gerçekleştirdiği öncü çalışmaların yanı sıra yetiştirdiği kaliteli mühendis ve bilim insanı topluluğu ile de haklı bir ün kazanmıştır. Fakültemizin ülke gelişimdeki öncü çalışmaları şunlardır:

  1. Tüm yurttaki elektrifikasyon çalışmaları

  2. İlk yüksek gerilim laboratuvarı

  3. İlk Televizyon Yayını

  4. İlk stereo radyo yayını

  5. İlk mikroelektronik laboratuvarı ve mikro­chip (kırmık) üretimi.


Bugün, Türkiye'deki elektrik, elektro-mekanik ve elektronik endüstrisinin temelleri büyük ölçüde fakültemizin katkıları ile atılmış ve geliştirilmiştir. Fakültemiz endüstriyel alana yaptığı katkıların yanı sıra, ülkemizin diğer önemli yükseköğrenim kurumları olan ODTÜ ve Boğaziçi Üniversite'lerinde, Elektrik Mühendisliği Bölümlerinin gelişiminde de lokomotif bir rol almıştır. Bu bakımdan fakültemizin geçmiş 80 yılı, Türkiye'nin elektrik-elektronik mühendisliği alanındaki her sektöre damgasını vurmuş, ülkemizin ve üniversitemizin en önemli kurumudur.

Fakültemiz, bünyesinde Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nü de geliştirerek, bu alanda da İTÜ ve ülkemize önemli bir hizmette bulunmuştur. Bilgisayar Mühendisliği bölümünün 2010 yılında fakültemizden ayrılarak "Bilişim ve Bilgisayar Mühendisliği Fakültesi" olarak bağımsız bir yapılanmaya sahip olmasından sonra, üç bölümden oluşan bir yapı ile gelişimine devam etmektedir. Bunlar sırasıyla,

  1. Elektrik Mühendisliği,

  2. Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği ve

  3. Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümleridir.


Bu bölümler, ülkemizin alanlarındaki en yetkin bölümler olup, gelişimlerini birbirlerinden bağımsız olarak sürdürürken, fakülte içi ortak çalışmalara olanak verecek disiplinler arası yeni çalışma zeminleri de oluşturulmaya başlanmıştır. Bu disiplinler arası araştırma faaliyetlerinin bazıları fakülte içi araştırma birimleri olarak oluşturulurken, bazıları da birer araştırma merkezi halinde planlamaktadır. Bu farklı çalışma alanları gelecek 2-3 yıl içerisinde hayata geçirilerek, fakültemize yine öncü ve çok farklı bir özellik kazandıracaktır. Eğitimde ise "İngilizce" eğitimin önemini her zaman farkında olan fakültemiz, daha farklı bir yaklaşımla bu alana girerek, Uluslararası Ortak Lisans ve Lisansüstü programlar oluşturmakta olup, ABD deki bazı yükseköğretim kurumları ile eşit koşullarda anlaşmalar yaparak bunların bazılarını hayata geçirmiş olup, bazılarını da çok kısa bir zaman sonra uygulamaya sokacaktır. Aynı zamanda stratejik planlara göre öğretim elemanı alıp, ders programlarını da yine hedef odaklı geliştirmektedir. Fakültedeki lisans programlarının hemen hemen her dersin Türkçe ve İngilizce içerikleri hazır olup, iki dile dayalı eğitimini başarı ile sürdürürken bunu gelecekte daha da esnek bir hale getirecektir. Bu anlamda İTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi sadece ulusal alanda değil uluslararası alanda da iddiasını sürdüren bir kimliğe sahip olacaktır.

Fakültemiz 80. Yıl etkinliklerini başlangıç olarak alıp, sosyal etkinliklere de ayrıca önem vermektedir. Bu bağlamda iç dinamizmini sevgi ve birliktelik üzerine kurmaya çalışan fakültemiz, gereksinim duyduğu bu sinerjik etkiyi çeşitli sosyalleşme faaliyetleri ile güçlendirecektir.

Seksen yıllık bilgi, görgü ve tecrübe birikimi ile eşsiz bir mirasa sahip olan fakültemiz, gelecekte bu mirasını daha da zenginleştirip evrensellik ölçütlerinde varlığını devam ettirecektir. Bu yoldaki, genel ilkemiz, geçmişte olduğu gibi bugün de:
"Eğitim ve araştırma ile bütünleşmiş bilimsel ve yenilikçi teknolojik bilgiyi üreterek toplum yararına sunan öncü bir kurum" olmaktır.

Fakültemizin 80 yıllık geçmişten bugünlere kadar gelen yolculuğunda gelişimimize katkısı olan herkese teşekkürlerimi sunarken, özellikle bize bu mirası devreden ve hayatta olmayan hocalarımızı da rahmet ve minnetle anıyorum.

Nice 80 yıllara ....

15 Haziran 2014
Prof. Dr. Ş. Serhat ŞEKER
Dekan