İTÜ Öğrenci Konseyi Yönergesi'ne uygun olarak 2021-2023 Dönemi için yapılan seçimler sonucunda Bölüm Öğrenci Temsilcileri ve Fakültemiz Öğrenci Temsilcisine ait bilgiler aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

öğrenci seçimleri