Değerli Öğrenciler,

2022-2023 Bahar Dönemi kayıt sürecinin düzgün bir şekilde yürütülebilmesi için Elektrik-Elektronik Fakültesi tarafından uygulanacak kurallara ilişkin bilgilendirme duyuruları aşağıdaki web sayfalarında görülebilir.

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü - Kayıt Duyurusu 

Elektrik Mühendisliği Bölümü - Kayıt Duyurusu

Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü - Kayıt Duyurusu

bağlantılarından ulaşılabilir.


Dilekçe örneklerine https://ee.itu.edu.tr/ogrenciler/belgeler-formlar adresinden ulaşılabilir. 

Not: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı - Lisans Ders Programı Duyuruları

https://www.sis.itu.edu.tr/TR/ogrenci/ders-programi/202320/lisans-genel-duyurular.php