Personel İşleri Süreçleri

SEK 08-01-02-03-01 Maaş Ödeme

Download
PDF, 827,08 KB

Öğrenci İşleri Süreçleri

SEK 08-01-02-03-01 Maaş Ödeme

Download
PDF, 827,08 KBMaaş İşleri Süreçleri

SEK 08-01-02-03-01 Maaş Ödeme

Download
PDF, 827,08 KBSatın Alma Süreçleri

SEK 08-01-02-03-01 Maaş Ödeme

Download
PDF, 827,08 KBTaşınır İşlem (Ayniyat) Süreçleri

SEK 08-01-02-03-01 Maaş Ödeme

Download
PDF, 827,08 KBYazı İşleri Süreçleri

SEK 08-01-02-03-01 Maaş Ödeme

Download
PDF, 827,08 KBEnformasyon ve Stratejik Planlama Süreçleri

SEK 08-01-02-03-01 Maaş Ödeme

Download
PDF, 827,08 KB