Personel İşleri Süreçleri

SEK 08-01-02-03-04 Kadrolu Personel Sigorta

Download
PDF, 609,23 KB

Öğrenci İşleri Süreçleri

SEK 08-01-02-03-04 Kadrolu Personel Sigorta

Download
PDF, 609,23 KBMaaş İşleri Süreçleri

SEK 08-01-02-03-04 Kadrolu Personel Sigorta

Download
PDF, 609,23 KBSatın Alma Süreçleri

SEK 08-01-02-03-04 Kadrolu Personel Sigorta

Download
PDF, 609,23 KBTaşınır İşlem (Ayniyat) Süreçleri

SEK 08-01-02-03-04 Kadrolu Personel Sigorta

Download
PDF, 609,23 KBYazı İşleri Süreçleri

SEK 08-01-02-03-04 Kadrolu Personel Sigorta

Download
PDF, 609,23 KBEnformasyon ve Stratejik Planlama Süreçleri

SEK 08-01-02-03-04 Kadrolu Personel Sigorta

Download
PDF, 609,23 KB