Personel İşleri Süreçleri

SEK 08-01-02-03-04 Kadrolu Personel Sigorta

Download
PDF, 609,23 KB

Öğrenci İşleri Süreçleri

SEK 08-01-02-03-04 Kadrolu Personel Sigorta

Download
PDF, 609,23 KB



Maaş İşleri Süreçleri

SEK 08-01-02-03-04 Kadrolu Personel Sigorta

Download
PDF, 609,23 KB



Satın Alma Süreçleri

SEK 08-01-02-03-04 Kadrolu Personel Sigorta

Download
PDF, 609,23 KB



Taşınır İşlem (Ayniyat) Süreçleri

SEK 08-01-02-03-04 Kadrolu Personel Sigorta

Download
PDF, 609,23 KB



Yazı İşleri Süreçleri

SEK 08-01-02-03-04 Kadrolu Personel Sigorta

Download
PDF, 609,23 KB



Enformasyon ve Stratejik Planlama Süreçleri

SEK 08-01-02-03-04 Kadrolu Personel Sigorta

Download
PDF, 609,23 KB