Personel İşleri Süreçleri

SEK 08-01-02-03-05 Yabancı Uyruklu Maaş Ödeme

Download
PDF, 665,11 KB

Öğrenci İşleri Süreçleri

SEK 08-01-02-03-05 Yabancı Uyruklu Maaş Ödeme

Download
PDF, 665,11 KBMaaş İşleri Süreçleri

SEK 08-01-02-03-05 Yabancı Uyruklu Maaş Ödeme

Download
PDF, 665,11 KBSatın Alma Süreçleri

SEK 08-01-02-03-05 Yabancı Uyruklu Maaş Ödeme

Download
PDF, 665,11 KBTaşınır İşlem (Ayniyat) Süreçleri

SEK 08-01-02-03-05 Yabancı Uyruklu Maaş Ödeme

Download
PDF, 665,11 KBYazı İşleri Süreçleri

SEK 08-01-02-03-05 Yabancı Uyruklu Maaş Ödeme

Download
PDF, 665,11 KBEnformasyon ve Stratejik Planlama Süreçleri

SEK 08-01-02-03-05 Yabancı Uyruklu Maaş Ödeme

Download
PDF, 665,11 KB