Personel İşleri Süreçleri

SEK 08-01-02-03-06 Ek Ders Ödeme

Download
PDF, 744,29 KB

Öğrenci İşleri Süreçleri

SEK 08-01-02-03-06 Ek Ders Ödeme

Download
PDF, 744,29 KBMaaş İşleri Süreçleri

SEK 08-01-02-03-06 Ek Ders Ödeme

Download
PDF, 744,29 KBSatın Alma Süreçleri

SEK 08-01-02-03-06 Ek Ders Ödeme

Download
PDF, 744,29 KBTaşınır İşlem (Ayniyat) Süreçleri

SEK 08-01-02-03-06 Ek Ders Ödeme

Download
PDF, 744,29 KBYazı İşleri Süreçleri

SEK 08-01-02-03-06 Ek Ders Ödeme

Download
PDF, 744,29 KBEnformasyon ve Stratejik Planlama Süreçleri

SEK 08-01-02-03-06 Ek Ders Ödeme

Download
PDF, 744,29 KB