Personel İşleri Süreçleri

Ders Başarı Değerlendirme Ve Duyuru

Download
PDF, 327,34 KB

Öğrenci İşleri Süreçleri

Ders Başarı Değerlendirme Ve Duyuru

Download
PDF, 327,34 KB



Maaş İşleri Süreçleri

Ders Başarı Değerlendirme Ve Duyuru

Download
PDF, 327,34 KB



Satın Alma Süreçleri

Ders Başarı Değerlendirme Ve Duyuru

Download
PDF, 327,34 KB



Taşınır İşlem (Ayniyat) Süreçleri

Ders Başarı Değerlendirme Ve Duyuru

Download
PDF, 327,34 KB



Yazı İşleri Süreçleri

Ders Başarı Değerlendirme Ve Duyuru

Download
PDF, 327,34 KB



Enformasyon ve Stratejik Planlama Süreçleri

Ders Başarı Değerlendirme Ve Duyuru

Download
PDF, 327,34 KB