Personel İşleri Süreçleri

Lisans Ders İntibak İşlemleri

Download
PDF, 482,38 KB

Öğrenci İşleri Süreçleri

Lisans Ders İntibak İşlemleri

Download
PDF, 482,38 KBMaaş İşleri Süreçleri

Lisans Ders İntibak İşlemleri

Download
PDF, 482,38 KBSatın Alma Süreçleri

Lisans Ders İntibak İşlemleri

Download
PDF, 482,38 KBTaşınır İşlem (Ayniyat) Süreçleri

Lisans Ders İntibak İşlemleri

Download
PDF, 482,38 KBYazı İşleri Süreçleri

Lisans Ders İntibak İşlemleri

Download
PDF, 482,38 KBEnformasyon ve Stratejik Planlama Süreçleri

Lisans Ders İntibak İşlemleri

Download
PDF, 482,38 KB