Personel İşleri Süreçleri

Akademik Personel Alım Süreci

Download
PDF, 436,08 KB

Öğrenci İşleri Süreçleri

Akademik Personel Alım Süreci

Download
PDF, 436,08 KBMaaş İşleri Süreçleri

Akademik Personel Alım Süreci

Download
PDF, 436,08 KBSatın Alma Süreçleri

Akademik Personel Alım Süreci

Download
PDF, 436,08 KBTaşınır İşlem (Ayniyat) Süreçleri

Akademik Personel Alım Süreci

Download
PDF, 436,08 KBYazı İşleri Süreçleri

Akademik Personel Alım Süreci

Download
PDF, 436,08 KBEnformasyon ve Stratejik Planlama Süreçleri

Akademik Personel Alım Süreci

Download
PDF, 436,08 KB