Personel İşleri Süreçleri

Disiplin Süreci El Kitabı - Kopya

Download
PDF, 196,86 KB

Öğrenci İşleri Süreçleri

Disiplin Süreci El Kitabı - Kopya

Download
PDF, 196,86 KBMaaş İşleri Süreçleri

Disiplin Süreci El Kitabı - Kopya

Download
PDF, 196,86 KBSatın Alma Süreçleri

Disiplin Süreci El Kitabı - Kopya

Download
PDF, 196,86 KBTaşınır İşlem (Ayniyat) Süreçleri

Disiplin Süreci El Kitabı - Kopya

Download
PDF, 196,86 KBYazı İşleri Süreçleri

Disiplin Süreci El Kitabı - Kopya

Download
PDF, 196,86 KBEnformasyon ve Stratejik Planlama Süreçleri

Disiplin Süreci El Kitabı - Kopya

Download
PDF, 196,86 KB