Personel İşleri Süreçleri

FK - FYK Kurullar

Download
PDF, 176,27 KB

Öğrenci İşleri Süreçleri

FK - FYK Kurullar

Download
PDF, 176,27 KBMaaş İşleri Süreçleri

FK - FYK Kurullar

Download
PDF, 176,27 KBSatın Alma Süreçleri

FK - FYK Kurullar

Download
PDF, 176,27 KBTaşınır İşlem (Ayniyat) Süreçleri

FK - FYK Kurullar

Download
PDF, 176,27 KBYazı İşleri Süreçleri

FK - FYK Kurullar

Download
PDF, 176,27 KBEnformasyon ve Stratejik Planlama Süreçleri

FK - FYK Kurullar

Download
PDF, 176,27 KB