Personel İşleri Süreçleri

İptal-İhdas Süreç

Download
PDF, 196,70 KB

Öğrenci İşleri Süreçleri

İptal-İhdas Süreç

Download
PDF, 196,70 KB



Maaş İşleri Süreçleri

İptal-İhdas Süreç

Download
PDF, 196,70 KB



Satın Alma Süreçleri

İptal-İhdas Süreç

Download
PDF, 196,70 KB



Taşınır İşlem (Ayniyat) Süreçleri

İptal-İhdas Süreç

Download
PDF, 196,70 KB



Yazı İşleri Süreçleri

İptal-İhdas Süreç

Download
PDF, 196,70 KB



Enformasyon ve Stratejik Planlama Süreçleri

İptal-İhdas Süreç

Download
PDF, 196,70 KB