Personel İşleri Süreçleri

SEK 08-01-02-01-02 Sürekli Görev Yolluğu Ödeme

Download
PDF, 689,40 KB

Öğrenci İşleri Süreçleri

SEK 08-01-02-01-02 Sürekli Görev Yolluğu Ödeme

Download
PDF, 689,40 KB



Maaş İşleri Süreçleri

SEK 08-01-02-01-02 Sürekli Görev Yolluğu Ödeme

Download
PDF, 689,40 KB



Satın Alma Süreçleri

SEK 08-01-02-01-02 Sürekli Görev Yolluğu Ödeme

Download
PDF, 689,40 KB



Taşınır İşlem (Ayniyat) Süreçleri

SEK 08-01-02-01-02 Sürekli Görev Yolluğu Ödeme

Download
PDF, 689,40 KB



Yazı İşleri Süreçleri

SEK 08-01-02-01-02 Sürekli Görev Yolluğu Ödeme

Download
PDF, 689,40 KB



Enformasyon ve Stratejik Planlama Süreçleri

SEK 08-01-02-01-02 Sürekli Görev Yolluğu Ödeme

Download
PDF, 689,40 KB