Personel İşleri Süreçleri

SEK 08-01-02-02-01 Taşınır Giriş Süreci

Download
PDF, 331,46 KB

Öğrenci İşleri Süreçleri

SEK 08-01-02-02-01 Taşınır Giriş Süreci

Download
PDF, 331,46 KBMaaş İşleri Süreçleri

SEK 08-01-02-02-01 Taşınır Giriş Süreci

Download
PDF, 331,46 KBSatın Alma Süreçleri

SEK 08-01-02-02-01 Taşınır Giriş Süreci

Download
PDF, 331,46 KBTaşınır İşlem (Ayniyat) Süreçleri

SEK 08-01-02-02-01 Taşınır Giriş Süreci

Download
PDF, 331,46 KBYazı İşleri Süreçleri

SEK 08-01-02-02-01 Taşınır Giriş Süreci

Download
PDF, 331,46 KBEnformasyon ve Stratejik Planlama Süreçleri

SEK 08-01-02-02-01 Taşınır Giriş Süreci

Download
PDF, 331,46 KB