Personel İşleri Süreçleri

SEK 08-01-02-02-02 Taşınır Hurdaya Ayırma

Download
PDF, 330,59 KB

Öğrenci İşleri Süreçleri

SEK 08-01-02-02-02 Taşınır Hurdaya Ayırma

Download
PDF, 330,59 KBMaaş İşleri Süreçleri

SEK 08-01-02-02-02 Taşınır Hurdaya Ayırma

Download
PDF, 330,59 KBSatın Alma Süreçleri

SEK 08-01-02-02-02 Taşınır Hurdaya Ayırma

Download
PDF, 330,59 KBTaşınır İşlem (Ayniyat) Süreçleri

SEK 08-01-02-02-02 Taşınır Hurdaya Ayırma

Download
PDF, 330,59 KBYazı İşleri Süreçleri

SEK 08-01-02-02-02 Taşınır Hurdaya Ayırma

Download
PDF, 330,59 KBEnformasyon ve Stratejik Planlama Süreçleri

SEK 08-01-02-02-02 Taşınır Hurdaya Ayırma

Download
PDF, 330,59 KB