Personel İşleri Süreçleri

SEK 08-01-02-07-01 Gelen Evrak Süreci

Download
PDF, 91,51 KB

Öğrenci İşleri Süreçleri

SEK 08-01-02-07-01 Gelen Evrak Süreci

Download
PDF, 91,51 KBMaaş İşleri Süreçleri

SEK 08-01-02-07-01 Gelen Evrak Süreci

Download
PDF, 91,51 KBSatın Alma Süreçleri

SEK 08-01-02-07-01 Gelen Evrak Süreci

Download
PDF, 91,51 KBTaşınır İşlem (Ayniyat) Süreçleri

SEK 08-01-02-07-01 Gelen Evrak Süreci

Download
PDF, 91,51 KBYazı İşleri Süreçleri

SEK 08-01-02-07-01 Gelen Evrak Süreci

Download
PDF, 91,51 KBEnformasyon ve Stratejik Planlama Süreçleri

SEK 08-01-02-07-01 Gelen Evrak Süreci

Download
PDF, 91,51 KB