Dean


Name&Title Contact
akduman Prof. Dr. İbrahim AKDUMAN E-Mail: akduman@itu.edu.tr
Tel: +90212285 3681
Fax: +90 212285 3679


Vice Dean


Name&Title Contact
simsekser Prof. Dr. Serkan ŞİMŞEK E-Mail: simsekser@itu.edu.tr
Tel: +90 212 285 3624
Fax: +90 212 285 3679

Vice Dean


Name&Title Contact
cirpanh
Prof.Dr. Hakan Ali Çırpan E-Mail: hakan.cirpan@itu.edu.tr
Tel: +90 212-285-3560 
Fax: +90 212 285 3679

Electrical Engineering Depatment Chair


Name&Title Contact
akduman Prof. Dr. İbrahim AKDUMAN E-Mail: akduman@itu.edu.tr
Tel: +90212285 3681
Fax: +90 212285 3679

Electronics and Communication Engineering Department Chair


Name&Title Contact
ozoguz Prof. Dr. Serdar ÖZOĞUZ E-Mail: ozoguz@itu.edu.tr
Tel: +90212285 3619
Fax:+90 212285 3565

Control and Automation Engineering Department Chair


Name&Title Contact
hakan_temeltaş Prof. Dr.Hakan TEMELTAŞ E-Mail: hakan.temeltas@itu.edu.tr
Tel: +90 (212) 285 67 01
Room: 4206